TIN TỨC MỚI
 
FGM_Đại hội người lao động lần thứ 6

(02/07/2019)

FPTS tổ chức đại hội người lao động lần thứ 6 ngày 20/10

TIN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO
 
FPTS tuyển dụng 10 thực tập sinh Tiềm năng khối Tư vấn quản trị DN

(06/09/2019)

Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm

FPTS tuyển dụng 06 chuyên viên Tư vấn tài chính DN

(02/07/2019)

Yêu cầu: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

 
NHÂN VIÊN MỚI
 
Nguyễn Văn Sáu - ABC-HN-BO-HO - 04/09/2019
Nguyễn Vũ Bảo - ABC-HCM-FO-KD1 - 09/09/2019
Nguyễn văn a - ABC-HN-BO-HO - 10/09/2019
Nguyễn G - ABC-HN-BO-HO - 10/09/2019
SINH NHẬT TRONG TUẦN
 
Nguyễn Thị Thùy Linh - ABC-HN-BO-HR - 22/09/1994